Get Adobe Flash player
Home | ผลสำรวจความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ


 ปีการศึกษา 2562  ปีการศึกษา 2561  ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559
     
   
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2550/51

 

รายงานความพึงพอใจ
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
งานคืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย
"ครบรอบวันสถาปนา 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย"

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    
 

สรุปประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จและการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ 2563"

สรุปประเมินความพึงพอใจ
งานนิทรรศการ OPEN HOUSE 2020
พื้นที่ สงขลา 
 

 
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย
(3 มิถุนายน 2560)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017
(7-10 กุมภาพันธ์ 2560)

 

รายงานความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ IMT-GT VARSITY CARNIVAL 2016 ครั้งที่ 18
(25-31 กรกฎาคม 2559)
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
(1 เมษายน 2559)