Get Adobe Flash player
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ | คู่มือการประเมินคุณภาพกภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สำหรับสถานศึกษา (สมศ.) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562

คู่มือการประเมินคุณภาพกภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สำหรับสถานศึกษา (สมศ.) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562

คู่มือการประเมินคุณภาพกภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สำหรับสถานศึกษา (สมศ.) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562 <<<คลิก>>>