Get Adobe Flash player
หน้าแรก | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" (RUTS KM) ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" (RUTS KM) ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

> แบบบันทึกองค์ความรู้(PDF) ,  แบบบันทึกองค์ความรู้ (Word)
> แบบประเมินผลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565  

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 

> ประกาศผลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" ประจำปีการศึกษา 2565