Get Adobe Flash player
Home | ผลสำรวจความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ


         
         
   

  ปีการศึกษา 2562 -2563

 ปีการศึกษา 2561
   

  

     
         
 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556
 
 
         
 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2550/51
 
 

 

 

รายงานการประเมินความพึงพอใจในการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
'ศรีวิชัยเกมส์'

รายงานความพึงพอใจ
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสรุปผลประเมินความพึงพอใจ
งานคืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย
"ครบรอบวันสถาปนา 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย"

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    
 

สรุปประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จและการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ 2563"

สรุปประเมินความพึงพอใจ
งานนิทรรศการ OPEN HOUSE 2020
พื้นที่ สงขลา 
 

 
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย
(3 มิถุนายน 2560)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017
(7-10 กุมภาพันธ์ 2560)

 

รายงานความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ IMT-GT VARSITY CARNIVAL 2016 ครั้งที่ 18
(25-31 กรกฎาคม 2559)
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
(1 เมษายน 2559)